W dniach 7-8 listopada 2019 r. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie miał miejsce I Metapanel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego (ICT, Lotnictwo i kosmonautyka, Motoryzacja, Jakość życia).

W Metapanelu udział wzięli przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie świata nauki i instytucji otoczenia biznesu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały propozycje zmian wsparcia dla biznesu w nowej perspektywie finansowej na lata: 2021 – 2027, zarówno na poziomie województwa jak i ogólnopolskim.

Klaster IT reprezentowany był przez dyrektora biura klastra oraz przedstawicieli firm: Etob-Res, PrimeBit Studio, Basquare, Zeto, Podkarpackiego Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego, Aberit, Software Hut oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
Podczas pracy w grupach roboczych przedstawiciele klastrów szukali odpowiedzi na pytanie jakie instrumenty finansowe/formy/kierunki interwencji powinny być zastosowane dla lepszego stymulowania rozwoju innowacyjności regionu w ramach regionalnej inteligentnej specjalizacji.

Dyskusja skupiła się głównie na:
– edukacji i jej potrzebie dostosowania do oczekiwań biznesu,
– potrzebie uelastycznienia warunków przystępowania do projektów unijnych, tak by odpowiadały specyfice branży,
– zachętach do realizacji projektów interdyscyplinarnych,
– tworzeniu warunków ułatwiających dostosowanie działań przedsiębiorców do nowych trendów technologicznych.

Wyniki obrad Klastra IT zostaną zaprezentowane także podczas najbliższej sesji Podkarpackiej Rady Innowacyjności.