O NAS

Współpraca branży informatycznej naszego regionu to podstawa budowy Podkarpackiego Klastra Informatycznego.

W wyniku odbytego w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie dnia 24 kwietnia 2006 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, którego misją jest tworzenie i rozwój Podkarpackiego Klastra Informatycznego. W/g statutu ma być jego prawnym reprezentantem.

Zgromadzenie założycielskie wybrało skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

W dniu 09.06.2006 Sąd Rejonowy w Rzeszowie – wydział KRS zarejestrował nasze stowarzyszenie.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych czonków, sympatyków itp do kontaktu z nami i współpracy w realizacji wizji rozwoju branży informatycznej na Podkarpaciu.

w_materna
Wojciech Materna - Prezes Stowarzyszenia

NASZA OFERTA

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka jest koordynatorem Wschodniego Klastra IT świadczącego szeroki wachlarz usług:

1
SPRZĘT IT

komputery, serwery, sieci, internet, peryferia itp.

2
OPROGRAMOWANIE

ERP, systemy sprzedaży itp.

3
MARKETING

SEO, e-marketing, reklama, wystawiennictwo

4
PR

działania Public Relations, social media

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA IT

Wśród kompetencji stowarzyszenia do najważniejszych należą:

 • organizowanie i nawiązanie kontaktów z firmami z branży informatycznej, uczelniami oraz innymi podmiotami z którymi współpracuje Klaster zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • pomoc w pozyskiwaniu pracowników w branży informatycznej,
 • identyfikacja rzetelnych wykonawców dla informatycznych projektów,
 • poszukiwanie możliwości współpracy między firmami z Klastra,
 • działania Public Relations,
 • promocja oferty Klastra i oferty jego członków,
 • transfer wiedzy,
 • tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów informatycznych,
 • zarządzanie projektami,
 • finansowanie perspektywicznych firm typu start-up, spin-off, 
 • identyfikacja źródeł finansowania projektów,
 • rozwój kapitału ludzkiego poprzez organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, szkoleń, itp.
 • opracowanie zintegrowanej oferty dla interesariuszy zewnętrznych, 
 • działania na rzecz rozwoju branży informatycznej. 

FIRMY ZAŁOŻYCIELE IP