Jeśli jesteś przedsiębiorcą, inicjatorem pomysłu na biznes, posiadasz do sprzedaży firmę postaramy się Ci pomóc.

więcej

AKTUALNO¦CI

Walne Zebranie Stowarzyszenia

wtorek, 13 lipiec 2010

W dniu 16 lipca 2010 o godzinie 14:00 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka. Miejscem spotkania będzie siedziba Biura Zarządu; Rzeszów, ul. Rejtana 1/8 (biurowiec ICAM House) .

 

Plan Walnego Zgromadzenia

 1. Sprawdzenie tożsamości obecnych oraz uprawnień do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
 3. Stwierdzenie przez komisję zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 4. Wybór przewodniczącego i protokołującego Walnego Zgromadzenia
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2008 i 2009 r oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
 3. Uchwalenie zakresu działalności jaki może prowadzić stowarzyszenie w ramach działalności gospodarczej
 4. Uchwalenie zmian w statucie stowarzyszenia
 5. Dyskusja
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
 

 

Podobne:

Chcesz otrzymywać informację o bieżących wydarzaniach i naszych planach? Skorzystaj z naszego newslettera.

Czy jesteś zaintersowany udziałem w targach IT w Rzeszowie?
TAK
NIE
redakcja | reklama | współpraca | kontakt