Jeśli jesteś przedsiębiorcą, inicjatorem pomysłu na biznes, posiadasz do sprzedaży firmę postaramy się Ci pomóc.

więcej

AKTUALNO¦CI

Stowarzyszenie Informatyki Podkarpackiej otrzymało wsparcie finansowe w ramch PO RPW

czwartek, 19 listopad 2009

19 października 2009 roku Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oficjalnie ogłosiła wyniki postępowania konkursowego.

Ideą programu jest promocja gospodarcza Polski Wschodniej poprzez tworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów oraz kreowanie polityki rozwoju regionalnego w ramach PO RPW 2007-2013.

W ramach postępowania rozpatrzono 16 wniosków o dofinansowanie, wśród których znalazł się wniosek Stowarzyszenia Informatyki Podkarpackiej, złożony w ramach projektu „Rozwój klastra informatycznego firm wschodniej Polski”.

Projekt pozytywnie przeszedł proces postępowania i został zatwierdzony do udzielenia wsparcia. Wartość rekomendowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Stowarzyszenia Informatyki Podkarpackiej wyniosła 3 009 938,4 PLN.

Otrzymane dofinansowanie zostanie wykorzystane przez koordynatora na działania związane z rozwojem Podkarpackiego Klastra Informatycznego, wynikiem których będzie budowanie i umacnianie pozycji branży IT w tej części Polski.

 

Podobne:

Chcesz otrzymywać informację o bieżących wydarzaniach i naszych planach? Skorzystaj z naszego newslettera.

Czy jesteś zaintersowany udziałem w targach IT w Rzeszowie?
TAK
NIE
redakcja | reklama | współpraca | kontakt