Jeśli jesteś przedsiębiorcą, inicjatorem pomysłu na biznes, posiadasz do sprzedaży firmę postaramy się Ci pomóc.

więcej

AKTUALNO¦CI

Podkarpacka Platforma Technologiczna - nowy instrument wsparcia rozwoju regionalnego.

poniedziałek, 16 kwiecień 2012

Podkarpacka Platforma Technologiczna - nowy instrument wsparcia rozwoju regionalnego.  12 kwietnia 2012 roku w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało podpisane porozumienie inicjujące powstanie Podkarpackiej Platformy Technologicznej. Do porozumienia przystąpił Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez dr hab. inż. Czesława Puchalskiego – Prorektora ds. Finansów, Alians Strategiczny Technologicznych Klastrów Podkarpackich reprezentowany przez: Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego oraz Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej.

Podstawowym celem Porozumienia jest tworzenie i doskonalenie płaszczyzny do prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, doradczej i edukacyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych służącej pogłębianiu współpracy sfery gospodarki i nauki.
Realizacja zobowiązań porozumienia nadzorowana będzie przez Radę Konsorcjum w składzie:
• dr hab. inż. Czesław Puchalski,
• mgr inż. Piotr Piątek,
• mgr inż. Wojciech Materna,
• dr Grzegorz Wisz

Działania partnerów dotyczyć będą wspólnych inicjatyw w obszarze:
• nowoczesnych technologii w transporcie, informatyce i energetyce odnawialnej,
• rozwoju transportu, informatyki i energetyki odnawialnej,
• zrównoważonego rozwoju regionu opartego na wiedzy, innowacjach i partycypacji społecznej

Główny nacisk położony zostanie na:
• zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa transportu,
• zwiększenie stopnia wykorzystania OZE,
• poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska,
• zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych,
• zwiększenie innowacyjności gospodarki,
• rozwój kapitału ludzkiego.
Rolą inicjatywy jest pobudzanie aktywności partnerskiej na rzecz tworzenia efektywnych mechanizmów dyfuzji i transferu wiedzy oraz integracji przestrzennej dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjału regionu podkarpackiego.   

dsc_2416_1280

Podobne:

Chcesz otrzymywać informację o bieżących wydarzaniach i naszych planach? Skorzystaj z naszego newslettera.

Czy jesteś zaintersowany udziałem w targach IT w Rzeszowie?
TAK
NIE
redakcja | reklama | współpraca | kontakt