Jeśli jesteś przedsiębiorcą, inicjatorem pomysłu na biznes, posiadasz do sprzedaży firmę postaramy się Ci pomóc.

więcej

AKTUALNO¦CI

III edycja seminarium w cyklu Cloud Computing

czwartek, 04 sierpień 2011

III edycja seminarium w cyklu Cloud Computing

TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU

Warszawa, 23 sierpnia 2011 r.

 

Program:

10:00    Blok tematyczny: TECHNOLOGIE CLOUD COMPUTING

wprowadzenie do programu, prowadzenie obrad: Wojciech Obst

 

10:20    Wykład: Technologiczne perspektywy i ograniczenia rozwoju usług w modelu Cloud Computig:

- Kowalski i Cloud Computing.

- Rozrywki w chmurze.

- Zastosowania specjalistyczne.

- Ograniczenia i obawy.

Marcin Jaskólski, redaktor benchmark.pl

 

11:00    Wykład: Kryteria wyboru dostawcy usług w modelu Cloud Computingu:

- Architektura zintegrowanych systemów w modelu cloud computing.

- Istota integracji poprzez wymianę danych vs. Integracja poprzez współdzielenie danych.

- Wymagania wobec dostawcy czy wobec oprogramowania.

- Jakie wymagania powinna spełniać aplikacja udostępniana w modelu cloud computing.

Jarosław Żeliński, IT Consulting

 

11:40    Merytoryczna prezentacja sponsorska.

 

12:20    Przerwa, poczęstunek

 

12:40    Prezentacja: Bezpieczne przetwarzanie w chmurze: obawy i oczekiwania

- Nowoczesny krajobraz zagrożeń

- Niebezpieczna droga do chmury

- Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa

- Serwerze, obroń się sam!

- Kiedy dane są a kiedy nie są bezpieczne

- Dostosowanie polityki bezpieczeństwa do przetwarzania w chmurze

Jan Raszewski, Major Account Manager-Enterprise, Trend Micro

 

13:10    Blok tematyczny: ASPEKTY ORGANIZACYJNE USŁUG CLOUD COMPUTING

wprowadzenie do programu, prowadzenie obrad: Jarosław Żeliński

 

13:20    Omówienie raportu: „Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw"

- Definicje i modele usług Cloud Computing.

- Model tradycyjny wykorzystywania zasobów IT a model Cloud Computing.

- Cechy modelu CC i wynikające z nich korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstw.

- Efekty dla całej gospodarki.

- Bariery we wdrażaniu Cloud Computing (techniczne, prawne, mentalnościowe).

Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

 

14:10    Przerwa

 

14:30    Wykład: Uwarunkowania bezpieczeństwa usług Cloud Computingu:

- Bezpieczeństwo infrastruktury.

- Zarządzanie dostępem i tożsamością.

- Ochrona danych.

- Zgodność ze standardami i regulacjami prawnymi.

Krzysztof Młynarski, Teleinformatica

 

15:10    Dyskusja panelowa: „Prawne aspekty Cloud Computing". Problemy:

- SLA a umowa CC. Odpowiedzialność stron umowy.

- Jakość usług - czas działania - przestoje.

- Gwarantowane zadośćuczynienia.

- Usługi wsparcia dla klienta.

- Prawa do danych, dostęp, ochrona, odpowiedzialność za wycieki danych.

- Bezpieczeństwo wirtualne.

Moderowanie dyskusji: Mecenas Stefan Cieśla, Mecenas Jakub Kubalski

 

16:00    Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 23 sierpnia 2011 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału 1 osoby wynosi:

 

420 zł + 23% VAT - przy przesłaniu zgłoszenia do 5 sierpnia

550 zł + 23% VAT - przy przesłaniu zgłoszenia od 6 sierpnia

900 zł + 23% VAT - dla firm IT posiadających rozwiązania w zakresie tematycznym konferencji

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem - formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/cc/formularz_mj.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000

http://www.cpi.com.pl/

 

 

Podobne:

Chcesz otrzymywać informację o bieżących wydarzaniach i naszych planach? Skorzystaj z naszego newslettera.

Czy jesteś zaintersowany udziałem w targach IT w Rzeszowie?
TAK
NIE
redakcja | reklama | współpraca | kontakt